×

Unghästträning

Träningen påbörjas i december när hästen fyller ett år. Fram till och med mars får de gå i walker varannan dag. Från april fram till och med augusti sker träningen på en 400 m springbana. Inkörning bakom vagn påbörjas under juni och är avslutad i augusti. Alla dessa moment sker uppe på Tooma.

Från och med juli förflyttas 1½ åringarna successivt ner till Tallinn(de mognaste först), där den egentliga träningen påbörjas. . Under förhösten, dock senast i oktober, börjar allvaret med mycket mängdträning. Mängden ökas successivt för att kulminera i december med fyra gånger i veckan 7 500 m. Detta sker inne på Tallinna Hipodroom. Under våren körs hästarna tre gånger i veckan varav en dag är rent tempojobb.

Under träningen som är individuell, utformas ett program som syftar till att alla hästar skall gå premielopp någon gång under mars till oktober. Vidare bestäms vilka hästar som skall gå kval resp. starta i tvååringslopp. Målet är att samtliga skall gå kvallopp som tvååring, däremot skall endast 50 % vara preparerade för start som tvååring. Genom att träna snabbhet som tvååring byggs de korta musklerna upp vilket ger hästen speedegenskaper samtidigt som det ger en hållbar häst.

Träningsmöjligheterna är mycket goda. Förutom rundbanan så används en rakbana, en skogsslinga samt att man utnyttjar att köra hästarna på stranden i vattnet för att stärka muskulaturen.

Om du är intresserad av vissa hästars individuella träning och prestationer använder du PDF filen som återfinns bredvid.

Far
Even Better Odds
Mor
Bridget Boko
Född
2015
Far
Banker Hall
Mor
Amazing Ås
Född
2015
Far
Mr Pine Chip
Mor
Grace Tooma
Född
2015
Far
S.J.´s Caviar
Mor
Finish Tooma
Född
2015
Far
Banker Hall
Mor
Gabriela Tooma
Född
2015
Far
S.J.´s Caviar
Mor
Dolly Tooma
Född
2015
Far
Dream Vacation
Mor
Collect Tooma
Född
2015
Far
S.J.´s Caviar
Mor
Elsa Tooma
Född
2017
Far
Dream Vacation
Mor
Ella Tooma
Född
2017
Far
Broadway Hall
Mor
Jument DÓr
Född
2017
Far
S.J.´s Caviar
Mor
Hazardous Tooma
Född
2017
Far
S.J.´s Caviar
Mor
Grace Tooma
Född
2017
Far
Dream Vacation
Mor
Högström Tooma
Född
2017
Far
Dream Vacation
Mor
G.Tooma
Född
2017
Far
Dream Vacation
Mor
Dolly Tooma
Född
2017
Far
Dream Vacation
Mor
Marvellous
Född
2017
Far
Broadway Hall
Mor
Wingait Energi
Född
2017
Far
Yield Boko
Mor
Hazardous Tooma
Född
2018
Far
Dream Vacation
Mor
Amazing Ås
Född
2018
Far
S.J.´Caviar
Mor
Född
2018
Far
S.J.´s Caviar
Mor
Bridget Boko
Född
2018
Far
Broadway Hall
Mor
Wingait Energi
Född
2018
Far
Broadway Hall
Mor
Always a Reason Ås
Född
2018
Far
Broadway Hall
Mor
Finish Tooma
Född
2018
Far
Broadway Hall
Mor
Famous Tooma
Född
2018
Far
S.J.´s Caviar
Mor
Gabriela Tooma
Född
2018
Far
Dream Vacation
Mor
Flatier Tooma
Född
2018
Far
S.J.´s Caviar
Mor
Högström Tooma
Född
2018
Far
Dream Vacation
Mor
G. tooma
Född
2018
Far
Yield Tooma
Mor
Fimpala Tooma
Född
2018
Far
Yield Boko
Mor
Credit Tooma
Född
2018
Far
Dream Vacation
Mor
Jette Girl Tooma
Född
2018
© Stall Oxalis 2016