stuteri tooma

Oxalis stuteri heter Tooma. Det ligger i mitten av Estland bredvid ett stort naturreservat. Avståndet från Tallinn är 130 km. Adressen dit är Jõgeva Vald, Tooma Küla. Stuterichefen heter Martin Ilves. På Tooma sysselsättes 8 personer och är kapaciteten är beräknad att hålla för mellan 30 till 60 ston.

Stuteri Tooma är en EU-station med all tänkbar modern utrustning. Den övervägande delen av betäckningarna sker med fryst sperma. Dräktighetsresultaten brukar ligga på mellan 80 till 90 procent. 

I området har man bedrivit hästuppfödning i många generationer. Stuteriet är på ca 600 ha och består av 2 nyrenoverade stallbyggnader med 40 boxar, tre nybyggda utedrifter, två ekonomibyggnader samt korp och logi byggnader. 

På Tooma har man utvecklat ett koncept som skall ge optimala grundläggande förutsättningar för att ta fram kvalitetshästar. Under betäckningssäsongen bor och verkar en veterinär på stuteriet. Hon svarar för såväl fölningen som betäckningarna. För att nå ett fullgott resultat på fryst sperma krävs ständig bevakning. Det sker via videokameror som är uppsatta i båda stallen.

Teamet som jobbar på stuteri Tooma

Varje månad kommer en hovslagare för korrigeringsverkning av fölen och unghästarna samtidigt som han ser till avelsstona. Om det är ett normalår påbörjas stödfodring i mitten av augusti. Avskiljningen av fölet sker under andra halvan av oktober. Fölen transporteras till sitt registerland i november. Foderstaten är nu ensilage kompletterat med kraftfoder.

Terrängen är måttligt kuperad och indelad i 16 beteshagar. De flesta beteshagarna har skyddande skog. Som hjälp till den förberedande träningen finns dels en springbana på 400 m samt en walker. 

Tooma har som regel att dräktiga märrar skall stallas upp. Efter fölningen är gjord registreras fölet så att det hamnar inunder ett avmaskningsprogram såväl som under ett vaccinationsprogram.