Unghästträning

Träningen påbörjas i december när hästen fyller ett år. Fram till och med mars får de gå i walker varannan dag. Från april fram till och med augusti sker träningen på en 400 m springbana. Inkörning bakom vagn påbörjas under juni och är avslutad i augusti. Alla dessa moment sker uppe på Tooma.

Från och med juli förflyttas 1½ åringarna successivt ner till Tallinn (de mognaste först). Under förhösten, dock senast i oktober, börjar allvaret med mycket mängdträning. Mängden ökas successivt för att kulminera i december med fyra gånger i veckan 7 500 m. Under våren körs hästarna tre gånger i veckan varav en dag är rent tempojobb.

Under träningen som är individuell, utformas ett program som syftar till att alla hästar skall gå premielopp någon gång under mars till oktober.

 Vidare bestäms vilka hästar som skall gå kval resp. starta i tvååringslopp. Målet är att samtliga skall gå kvallopp som tvååring, däremot skall endast 50 % vara preparerade för start som tvååring. Genom att träna snabbhet som tvååring byggs de korta musklerna upp vilket ger hästen speedegenskaper samtidigt som det ger en hållbar häst. Träningsmöjligheterna är mycket goda. Förutom rundbanan så används en rakbana, en skogsslinga samt att man utnyttjar att köra hästarna på stranden i vattnet för att stärka muskulaturen.